go to content
English version English version

Menu

Materiały konferencyjne

Zapraszamy uczestników konferencji do prezentacji wyników badań w formie referatów, streszczeń i posterów.

Referaty

Czas przeznaczony na prezentację każdego referatu ograniczony jest do 20 minut. Wystąpienia powinny być w języku angielskim lub polskim. Zaleca się przygotowanie prezentacji w programie MS PowerPoint lub w formacie pdf.

Postery

Postery (o wymiarach ok. 60 cm x 80 cm) powinny być przygotowane w języku angielskim.

Streszczenia

Streszczenia prac (do 2 stron w języku polskim i/lub angielskim), należy przesłać organizatorom do 29 lutego 2020 r. na adres  conference@sggw2020.pl . Wymagany szablon streszczenia wraz ze wskazówkami znajdują się w pliku  (język polski) i w pliku (język angielski).